MAJ

Maluszki:

1. Legenda „Wars i Sawa”.
2. Bajkowy świat.
3. Majowa łąka.
4. Moi Rodzice.
5. Jesteśmy podobni.

 

 

Młodsze Starszaki:

1. Jakie znamy zawody?.
2. Poznajemy legendę pt.”Lwy gdańskie”.
3. Książka naszym przyjacielem.
4. Cudownych rodziców mamy, bardzo ich kochamy. 

5. Tydzień dziecka.

 

 

Starszaki:

1. Jesteśmy Europejczykami.
2. Łąka i jej mieszkańcy.
3. Poznajemy legendę o „Smoku wawelskim”.
4. Mama, tata i ja.