Nasze dzieci, czyli Wasze dzieci, są dla nas jak kwiaty.
Każdy jest odmienny, ale piękny i niepowtarzalny.
Jedne przychodzą do nas w pełnym rozkwicie, są uśmiechnięte, radosne. Te dzieci musimy tak „pielęgnować”, uczyć, aby nic nie straciły ze swej pogody ducha, ze swego szczęścia. Tak, aby pojawiające się trudności nie załamały ich,
„nie podcięły” – i to potrafimy.
Inne przychodzą smutne, niechętne, boją się nowego.
Te dzieci musimy otoczyć ciepłem, dać poczucie bezpieczeństwa, stworzyć miłą rodzinną atmosferę i pozwolić powolutku rozkwitać – i to potrafimy.
Przychodzą dzieci zamknięte z ‚kolcami’ niczym róża, ale i one są piękne.
Wystarczy tylko delikatnie je uchwycić, otoczyć miłością i troską – i to potrafimy.
Przychodzą dzieci, a każde jest piękne, każde inne, każde potrzebuje miłości, ciepła, poczucia bezpieczeństwa,życzliwości, wyrozumiałości, tolerancji. Równocześnie każde potrzebuje jasnych, czytelnych wzorów postępowania, reguł zachowania i konsekwencji nauczyciela. Wtedy świat jest uporządkowany i dziecko potrafi się w nim zachować, współdziałać, uczyć i rozwiązywać problemy.
Tworzymy w naszym przedszkolu ogród kwiatowy pełen słońca, ciepła, troski i mądrości.
Uczymy wszystkiego co wżyciu potrzebne i co niezbędne dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego, umysłowego, fizycznego.