Miejskie Przedszkole nr 26
‚Pod Topolą’
ul. Straconki 6
43-300 Bielsko-Biała

tel. (33) 816-49-57
e-mail: pm26@mzo.bielsko.pl