P. Martyna Białożyt

          Ukończyłam pedagogiczne studia licencjackie o specjalności: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Kontynuuje studia magisterskie o specjalności: Wychowanie Przedszkolne z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam  podczas praktyk studenckich w różnego typu placówkach wychowawczych, jako wolontariuszka w przedszkolu a także jako wychowawczyni. W pracy z dziećmi chętnie wykorzystuję instrumenty muzyczne takie, jak: gitara i flet.  Poza pracą pasjonują mnie górskie wycieczki. Mottem przyświecającym mojej pracy są słowa M. Johanson: „Wszystkie dzieci potrzebują trochę pomocy, trochę nadziei i kogoś, kto w nie wierzy.”

P. Aleksandra Caputa

       Jestem absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, gdzie ukończyłam studia licencjackie na specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna. Na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie uzyskałam tytuł magistra w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej.
Praca z dziećmi jest dla mnie pasją, która dostarcza wiele radości każdego dnia. Ciekawość świata jaka posiadają dzieci powoduje, że coraz bardziej chcę rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Podczas pracy staram się stwarzać ciepłą, przyjazną i radosną atmosferę, która sprawia, że poznawanie świata jest dla moich podopiecznych przyjemnością.
W pracy chcę kierować się słowami Janusza Korczaka: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

P. Aleksandra Socała

        Praca z najmłodszymi daje mi wiele satysfakcji i radości. Z dziećmi nigdy się nie nudzisz, dlatego ten kierunek studiów tak mnie zachwycił. Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego. Studia magisterskie ukończyłam na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Wiem również, że nauczyciel jest osobą, która powinna stale się rozwijać, dlatego też podnoszę swoje kwalifikacje w posługiwaniu się językiem angielskim.  

       W swojej pracy staram się pamiętać o słowach Janusza Korczaka:  „Dziecko jest jutrem. Ono będzie pracownikiem, będzie obywatelem, będzie prawodawcą, ale czekać trzeba. Cierpliwie czekać. Czujnie czekać (…). Trzeba uświadomić sobie wagę, ciężar sprawy – wartość jej, cenę….”

P. Marzena Pucka

        Jestem absolwentką Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie uzyskałam tytuł licencjata o specjalizacji zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Tytuł magistra zdobyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ponadto ukończyłam kurs kwalifikacyjny: terapii pedagogicznej oraz studia podyplomowe: logopedia z komunikacją alternatywną. Obecnie jestem nauczycielem mianowanym.

      Praca z dziećmi daje mi bardzo dużo satysfakcji i radości. Staram się dobierać nowatorskie metody, aby umożliwić dziecku maksymalne poznanie otaczającego go świata. Poza tym kieruję się indywidualnym podejściem do każdego dziecka. Wolny czas poświęcam rodzinie, czytam książki, słucham dobrą muzykę, bardzo lubię spacery.

P. Elżbieta Straub

         Ukończyłam studia magisterskie w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Jestem nauczycielem dyplomowanym.

     Doświadczenia, które zdobyłam w ciągu wielu lat mojej pracy z dziećmi utwierdziły mnie w przekonaniu, że każde dziecko potrzebuje indywidualnego podejścia, zrozumienia i wsparcia w rozwoju. Uważam, że kluczem do zrozumienia dzieci jest odnalezienie dziecka w sobie. Moim mottem do dalszej pracy jest myśl J. Korczaka „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”.

     Oprócz zamiłowania do zawodu, interesuje mnie otaczająca przyroda, spacery, wycieczki, przebywanie     z rodziną, a szczególnie z wnukiem. 

 

P. Aneta Bogacz

     Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz Zintegrowana Edukacja  Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.  Podczas studiów odbyłam praktyki w wielu różnorodnych placówkach zarówno szkolnych jak i przedszkolnych. Doświadczenia, które w nich zdobyłam utwierdziły mnie w przekonaniu, że każde dziecko potrzebuje indywidualnego podejścia, zrozumienia i wsparcia w rozwoju.

     Praca z dziećmi daje mi bardzo dużo satysfakcji i motywuje do podnoszenia swoich kwalifikacji. Zależy mi na tym, aby uśmiech na twarzy dzieci nigdy z nich nie znikał, dlatego stworzenie przyjaznej i radosnej atmosfery zarówno podczas zabaw i zajęć jest jednym z podstawowych zadań, jakie sobie stawiam.

  W pracy kieruje się słowami R. Russela : „Dzi­siej­sze za­kocha­ne dziec­ko, to to, które wczo­raj pieściliśmy. Dzi­siej­sze roz­trop­ne dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj do­dawa­liśmy otuchy.        Dzi­siej­sze ser­deczne dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj oka­zywa­liśmy miłość. Dzi­siej­sze mądre dziec­ko, to to, które wczo­raj wychowaliśmy. Dzi­siej­sze wy­rozu­miałe dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj przebaczyliśmy.          Dzi­siej­szy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziec­ko, które wczo­raj żyło ra­dością.”